jueves, 20 de febrero de 2014

Aditz TRINKOAK
Hona hemen gelan landutako aditz trinkoak eta azterketan sartuko direnak, hau da, NOR aditzak: 


EGON
JOAN
ETORRI
IBILI
ORAINA
nago
hago
dago
gaude
zaude
zaudete
daude
noa
hoa
doa
goaz
zoaz
zoazte
doaz
nator
hator
dator
gatoz
zatoz
zatozte
datoz
nabil
habil
dabil
gabiltza
zabiltza
zabiltzate
dabiltza
IRAGANA
nengoen
hengoen
zegoen
geunden
zeunden
zeundeten
zeuden
nindoan
hindoan
zihoan
gindoazen
zindoazen
zindoazten
zihoazen
nentorren
hentorren
zetorren
gentozen
zentozen
zentozten
zetozen
nenbilen
henbilen
zebilen
genbiltzan
zenbiltzan
zenbiltzaten
zebiltzan

Gogoratu, IZAN aditza ere ager daitekeela, baina hori badakizue, ezta?

Beste hauek aurreragorako utziko ditugu, NOR-NORK formak:EDUKI
JAKIN
EKARRI
ERAMAN
ORAINA
dau(z)kat
dau(z)kak
dau(z)ka
dau(z)kagu
dau(z)kazu
dau(z)kazue
dau(z)kate
daki(zki)t
daki(zki)k
daki(zki)
daki(zki)gu
daki(zki)zu
daki(zki)zue
daki(zki)te
dakar(tza)t
dakar(tza)k
dakar(tza)
dakar(tza)gu
dakar(tza)zu
dakar(tza)zue
dakar(tza)te
darama(tza)t
darama(tza)k
darama(tza)
darama(tza)gu
darama(tza)zu
darama(tza)zue
darama(tza)te
IRAGANA
neu(z)kan
heu(z)kan
zeu(z)kan
geneu(z)kan
zeneu(z)kan
zeneu(z)katen
zeu(z)katen
neki(zki)en
heki(zki)en
zeki(zki)en
geneki(zki)en
zeneki(zki)en
zeneki(zki)ten
zeki(zki)ten
nekar(re/tza)n
hekar(re/tza)n
zekar(re/tza)n
genekar(re/tza)n
zenekar(re/tza)n
zenekar(tza)ten
zekar(tza)ten
nerama(tza)n
herama(tza)n
zerama(tza)n
generama(tza)n
zenerama(tza)n
zenerama(tza)ten
zerama(tza)ten


No hay comentarios:

Publicar un comentario